Oprava šilacieho stroja znáčky MEDION, model: MD 17329. Kompletný servis, demontaž všetkých krytov, Čistenie zvnútra, nastavenie parametrov. olejovanie trucích dielov. Spätné poskladanie dielov. Testove šitie vzorkových stehov.


!!! UPOZORNENIE !!!

Váš šijací stroj nie je úrčený na hrubé nite, prosím vás, nepouživajte tie, čo máte v šufliku.