Oprava šilacieho stroja znáčky SINGER, model: 2250. Kompletný servis, demontaž všetkých krytov, Čistenie zvnútra, nastavenie parametrov. olejovanie trucích dielov. Spätné poskladanie dielov. Dodanie nového Šroubu do cievkového puzdra. Výmena starej poškodenej ihly na novú. Testove šitie vzorkovej latky všetkými typmi stehov.