Oprava šilacieho stroja znáčky SINGER, model: 4423. Výmena elektronickej zakladnej dosky v pedale. Problem robila stara nekvalitná zakladná doska, v ktorej boli použite nekvalitne elektro.súčiastky. Teraz sme použili mikrospínač na elektronickej doske, dodatočnú kaskádu tlmiviek na zabránenie napäťovým rázom, ako aj dodatočný kondenzátor, premenlivý odpor 450 kΩ a výkonnejšie odpory, ktoré znesú väčšiu záťaž pretekajúcu pedálom počas šitie. Urobil som testove šitie vzorkovej bielej latky a kontrastne nite všetkými typmi stehov.